ODPOWIEDZ NA KILKA PYTAŃ
LOKALIZACJA
Po prawej stronie znajdziesz krótki formularz składający się z 5 pytań. Odpowiedz na nie, a nasz system znajdzie dla Ciebie źródła dofinansowania spełniające Twoje oczekiwania. W pierwszej kolejności określ planowaną lokalizację realizacji Twojego projektu. To ważne, abyśmy wiedzieli w ramach jakiego programu operacyjnego (regionalnego, krajowego), mamy szukać odpowiednich źródeł dofinansowania Twojego pomysłu.